System rejestracji uczestników


01

Tworzenie dedykowanego serwisu internetowego

Jednym z kluczowych czynników gwarantujących powodzenie wydarzenia jest jego odpowiednia promocja przy pomocy przejrzystego serwisu internetowego. Umożliwia to moduł systemu, pozwalając na konfigurację strony internetowej , struktury menu, dowolnej zawartości oraz pozostałych elementów.
02

Wysyłka mailingów do uczestników spotkania

System pozwala na tworzenie i wysyłkę zaproszeń, komunikatów oraz potwierdzeń do samodzielnie zdefiniowanych grup lub wszystkich uczestników z możliwością równoczesnego ich zapisu w Strefie Uczestnika, co pozwala na późniejszy ich odczyt zalogowanym uczestnikom.
03

Zarządzanie listami uczestników

Dzięki modułowi uczestników można błyskawicznie odnaleźć dane dowolnego uczestnika, sprawdzić historię przesłanych komunikatów czy zarządzać grupami osób. Listy paru tysięcy uczestników można zaimportować paroma kliknięciami w ciągu kilku sekund. A to tylko drobna część możliwości tego modułu…
04

Moduł rezerwacji hotelowej

Chcesz umożliwić uczestnikom rezerwację zakwaterowania w trakcie trwania wydarzenia? Nic prostszego: wystarczy zdefiniować hotel, dostępne pokoje, ich ilość czy możliwość rezygnacji lub wybrania współlokatora. I dzięki możliwości ustawienia limitów masz pewność że nic Cię nie zaskoczy.
05

Zarządzanie usługami dodatkowymi

Organizację wydarzenia można uatrakcyjnić eventami plenerowymi, bankietami czy panelami. Zarówno dla płatnych jak i bezpłatnych usług dodatkowych możliwa jest pełna kontrola dotycząca ilości uczestników biorących w nich udział jak również zarządzanie usługami dodatkowymi w czasie rzeczywistym.
06

Strefa uczestnika

Po rejestracji każdy z uczestników otrzymując indywidualny kod uczestnika ma możliwość zalogowania się do specjalnej Strefy Uczestnika dostępnej na stronie internetowej wydarzenia. Dzięki temu może sprawdzić oraz na życzenie (przed upływem zdefiniowanej daty) zmienić wybrane przez siebie opcje rejestracyjne.
07

Gromadzenie abstraktów i recenzji

System umożliwia zgłaszanie streszczeń prac naukowych przez Internet oraz zarządzanie ich recenzją. Wszystkie prace można eksportować do wydruku lub do składu książki streszczeń. W zależności od potrzeb, możliwe jest zdefiniowanie limitów ilości wprowadzanych znaków jak również przyjmowanie prac wielojęzycznych.
08

Konfigurowane raporty oraz statystyki uczestnictwa

Wszystkie zgromadzone dane można w prosty sposób wyeksportować do formatu Microsoft Excel. Moduł zawiera predefiniowane raporty (uczestnictwa, zakwaterowania, usług dodatkowych, streszczeń, fakturowy itp.) oraz możliwość wyboru dowolnego innego zakresu danych.

O nas

Działamy na rynku konferencyjnym od 1991 roku.
Zajmujemy się kompleksową organizacją konferencji, kongresów, sympozjów naukowych.
Na potrzeby organizowanych przez nas wydarzeń stworzyliśmy autorskie systemy, które udostępniamy Państwu jako odrębne moduły.

System każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Jesteśmy przekonani, że moduły są doskonałym narzędziem, które usprawnią, przyspieszą i ułatwią organizację każdego wydarzenia.

Skontaktuj się z nami

wspólnie możemy więcej
Systemy Rejestracji