System obsługi recepcji


01

Nowoczesne stanowisko rejestracji uczestników

Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnicy otrzymują drogą e-mailową potwierdzenie wraz z indywidualnym kodem kreskowym i niezbędnymi informacjami organizacyjnymi. Kod kreskowy znajdujący się na potwierdzeniu zostaje odczytany podczas rejestracji za pomocą laserowego czytnika umożliwiającego m. in. wydruk identyfikatora. Obsługa w tym systemie pozwala na rezygnację z manualnego wpisywania danych personalnych uczestnika oraz podziału stanowisk według porządku alfabetycznego, co znacznie przyspiesza proces rejestracji (niespełna 30 sekund/osobę).
02

Identyfikatory

Dane uczestnika drukowane na plastikowych identyfikatorach z nadrukowanym indywidualnym kodem kreskowym lub wykonanych w technologii zbliżeniowej (RFID) umożliwiając bezkontaktowy odczyt oraz monitorowanie obecności z odległości nawet paru metrów.
03

Certyfikaty

Wydruk certyfikatu następuje po zeskanowaniu kodu kreskowego znajdującego się na identyfikatorze lub zbliżeniu karty RFID do czytnika. System zbliżeniowy oraz bramki umożliwiają monitorowanie aktywności uczestników spotkania w czasie rzeczywistym. Punkty edukacyjne przyznawane są wg faktycznego czasu obecności na sesjach wykładowych.
04

Materiały konferencyjne

Materiały wydawane są na podstawie identyfikatora. Ilość wydanych materiałów rejestrowana jest poprzez każdorazowe zeskanowanie kodu kreskowego, znajdującego się na identyfikatorze.
05

Monitorowanie aktywności uczestników spotkania

Umożliwia to prowadzenie statystyk uczestnictwa w poszczególnych salach/ lokalizacjach generowanych w czasie rzeczywistym. Zleceniodawca w każdym momencie trwania wydarzenia może sprawdzić frekwencję na salach wykładowych, a także zweryfikować czy dana osoba nadal uczestniczy w konferencji. System umożliwia generowanie szczegółowych raportów pokonferencyjnych.

O nas

Działamy na rynku konferencyjnym od 1991 roku.
Zajmujemy się kompleksową organizacją konferencji, kongresów, sympozjów naukowych.
Na potrzeby organizowanych przez nas wydarzeń stworzyliśmy autorskie systemy, które udostępniamy Państwu jako odrębne moduły.

System każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Jesteśmy przekonani, że moduły są doskonałym narzędziem, które usprawnią, przyspieszą i ułatwią organizację każdego wydarzenia.

Skontaktuj się z nami

wspólnie możemy więcej
Systemy Rejestracji